يا امام حسن تقديم به جايگاه كريمانت

ساخت وبلاگ
چکیده : محمد جواد حاجي بنده ١٤رمضان ١٤٣٨ معناي كرامت اگر از عرش عيان شداز شهد شب نيمه ماه رمضان شدچون فاطمه ... با عنوان : يا امام حسن تقديم به جايگاه كريمانت بخوانید :
محمد جواد حاجي بنده 

١٤رمضان ١٤٣٨

معناي كرامت اگر از عرش عيان شد
از شهد شب نيمه ماه رمضان شد
چون فاطمه آورد به دنيا پسرش را
انگار كهن سال زمين باز جوان شد
آنگاه كه جبرييل أمين گفت حسن را
اسم تو از أسماء دل انگيز جنان شد
وقتي كه محمد در گوش تو اذان گفت
گويا كه جهان يكسره در شورِ اذان شد
خورشيد چو افتاد نگاهش به نگاهت
ديوانه شد و مست تر از جامه دران شد
رسوا دل ما بود ولي بعد نگاهت
ناگاه همان دل كه چنين بود چنان شد ..
يا امام حسن (ع)

 

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 1:36