هم غم

تعرفه تبلیغات در سایت

!

بعضي ها  نگاه مهربونشون هم دروغه !

 

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 22:23
دلم تنهاتوراميخواهدوتنهاتورادارد  خوشاآنكس كه دراين بی وفادنياتورادارد  الااي گرمي مردادِ درخلوت فرورفته  من آن تيرم كه  قديك بغل درياتورادارد  شب يلدا ...أنارسرخ ...قم ..من بودم وچشمت  چه ميخواهددگرمردي كه تافردا تورادارد؟؟ تورادرهركجاي شهرميگردم نميبينم  كدامين جاده درذهن خودش "زيبا"تورادارد؟؟؟  خودت يك روزمي فهمي چه كردي بادل مردي  كه مجنون بودودرقلبش فقط "ليلا"تورادارد 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 1:19
به زلزله بگيد دوستت دارم همچين ميره ديگه پشت سرش رو هم نگاه نميكنه...😔😔 

اذا  زلزلت الارض زلزالها 

پي نوشت :

باز هم یک اشاره کوچک خدا جان ها را به تکاپو انداخت
چشممان آیت بین باشد دل هامان بیشتر از قبل متوجه خداوند میشود.
تهران دوباره لرزید تا دل هایمان بلرزد....

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 ساعت: 10:11

دلمتنهاتوراميخواهدوتنهاتورادارد 

خوشاآنكسكهدراينبيوفادنياتورادارد 

الاايگرميمردادِدرخلوتفرورفته 

منآنتيرمكهقديكبغلدرياتورادارد 

شبيلدا ...أنارسرخ ...قم ..منبودموچشمت 

چهميخواهددگرمرديكهتافرداتورادارد؟؟

تورادرهركجايشهرميگردمنميبينم 

كدامينجادهدرذهنخودش "زيبا"تورادارد؟؟؟ 

خودتيكروزميفهميچهكرديبادلمردي 

كهمجنونبودودرقلبشفقط "ليلا"تورادارد 

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت: 18:08
امروز سر درس خارج رهبر انقلاب اين روايت زيبا رو خوندن : خيارُكُم سمحاؤكم سماحت يعني روان بودن و آسان بودن حضرت امام صادق ميفرمايند بهترين شما يا نيكان شما كساني هستند كه در برخورد با ديگران بدون سختگيري برخورد ميكنن بخشندگان بهترين و نياكان شما بخشند
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 20:22
آن روز  خيابان پامنار را عطر آلود كردي  از ناصر خسرو تا سيروس بوي سيب مي آمد  بوي انار ...آن روز در تمام شهر حست ميكردم  كاش ميدانستم ...شهر را چراغاني ميكردم  شهر را آذين گل رز ميبستم ...يار قرار است بيايد ... شايد نه تو فكرش را ميكردي نه من يك روز 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 20:22
جانم علي (ع) قطعا علي ميانه ميدان به دست اوست بر هم زننده ي صف كفار صفدر است تنها فقط براي علي ميتوان نوشت كاو در مقابل همگان كوه پيكر است هرگز نكرده پشت به دشمن چرا كه او در جنگ روبه رو همه جانش غضنفر است بايد نوشت بر سر هر خانه يا علي (ع)از هرچه بگذري سخن عشق خوشتر است  نوشته شده در ساعت توسط محمد جواد حاجی بنده
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 0:10

وبلاگ رسمی اشعار محمد جواد حاجی بنده

شعر و ادب ...

تركيب بند شهادت امام صادق (ع)

نوشته شده در ساعت توسط محمد جواد حاجی بندهمطالب پيشين

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 0:10
فرض کن دختر یک خانواده ی ثروتمند هستی.با یک #طلبه ی ساده #ازدواج می کنی.به خاطر ادامه تحصیله همین طلبه ی ساده راهی نجف می شی.گرما و غربت شهر نجف رو در نظر بگیر.خدا به شما فرزندی می ده. این فرزند می میره!دوباره فرزند می دهد.دوباره می میره!دوباره فرزند می دهه ...دوباره …!فقر در حدی گریبانتونو گرفته که یکی یکی اسباب خانه رو می فروشی.حتی رختخوابو!همسر علامه طباطبایی همیشه منو به فکر می بره.علامه در مو
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 0:10
تركيب بند تقديم به امام رضا (ع)http://www.iscanews.ir/news/822089/ترکیب-بندی-در-رثای-امام-هشتم-بعد-از-زیارت-حال-شاعر-رو-به-... http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960512000961 http://hvasl.ir/content/29504 http://avinyfilm.ir/content/20378 http://article.tebyan.net/368052/-من-خواب-دیدم-در-حریمت-کفشدارم-  
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 0:10

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :